Vallaservice

Vallaservice i butik och skidstadion lördag, inlämning till butik fram till kl 18.00,
hämtas vid vallaboden på skidstadion från kl. 07.00 söndag.
Söndag morgon från kl 07.00 endast fästvalla.

 Skinnarloppsvallning_2018