Vallaprognos kommer lördag den 15 februari

Nr 439 Hans Karlsson Strömtorps IK, Nr 44 Robert Olsson Finnskogarnas SK
och Christer Obarluss Sunne SLK