PM

90:e Skinnarloppet inställt p g a snöbrist

Efter att faktura betalats återfås enligt Svenska skidförbundet 50 % av inbetald startavgift eller alternativt kvarstår betald startavgift som anmälningsavgift till 2021.