PM

PM 

89:e SKINNARLOPPET 17 feb. 2019

Info. Evert Ryen  070-573 35 87

Skidstadion Malung klassisk stil gemensam start,10.30
Damer 21-35-45 42 km, tävlingsklass

STARTPLATS FRAMFÖR  0-LED

SEEDNING VID NUMMERLAPSUTLÄMNINGEN

________________________________________________________________________

Herr & Dam MOTIONSKLASSER 21 km START 10,40

STARTPLATS FRAMFÖR 0-LED

OBS ! INGEN SKIDMÄRKNING OBS !

____________________________________________________________
Herr – Dam MOTIONSKLASSER 45 km START 11.00
LED 5 LJUSBLÅ SKIDMÄRKNING

________________________________________________________________________

 
Med nummerlappen medföljer två seedningsmärken ( ett för varje skida ).
För att seedningsmärket ska sitta fast måste skidan vara torr innan dessa sättes på.
VAR NOGA MED DETTA !


TÄVLINGSEXP: I Sporthallen lördag 16 feb. från kl. 18.00 – 20.00, tävlingsdag från kl. 08.00-10.00.

NUMMERLAPPAR: I kuvert med SEEDNINGSMÄRKEN för led 0 1, 2, 3, 4, 5.

OMKLÄDNING: Ishallen – Blå Hallen (skyltat) tävlande ansvarar själv för ev. värdesaker.

SE FOTO PÅ HEMSIDA VAR BLÅ HALLEN LIGGER, parkering Ishallen.

KLASSISK STIL: Vi har kontrollstationer. Stavkontroll i startfållan och efter målgång.

TEMP/SNÖ/TIPS: På vår hemsida www.skinnarloppet.se lördagen. den 16 feb.

KYLA: Vid stark kyla framflyttas starten en timme

KONTROLLER: 45 km – efter ca. 13 km, 17, samt vid varvning i stadion

42 km – efter ca 10 km och 14 km samt vid varvning

21 km – efter ca. 10 km och 14 km. Sportdryck och bullar

KONTROLLER: Km – skyltarna anger återstående sträcka.

PRISPREMIER: Se hemsidan

SPURTPRISER: Se hemsidan

PRISER: Som vanligt stor prissamling i motion lottade. Ej hämtade priser tillfaller arrangören (Skickas ej i efterhand).

MEDALJ: Skinnarloppsmedalj till samtliga fullföljande oavsett klass.

PRISUTDELNING: Klassvis på Orrskogen kl. 15.30,

MAT: Kan köpas på Orrskogen från kl. 14.00.
Köttgryta, potatis, ris, sallad, kaffe med kaka. Pris 100:-

ÅTERBUD: Startavgift återbetalas endast mot läkarintyg.

REPET 45 km: Har Du inte passerat 24 km (varvning) till kl. 13.20 dras tyvärr repet.

INSTÄLLT: Om tävlingen p. g. a extra ordinära omständigheter måste inställas för behåller vi oss rätten att behålla 50% av erlagd avgift.

BOENDE: Kolla på vår hemsida under boende.

SKIDFÖRBUNDET: Förbundets regler gäller, deltagare tävlar på egen risk.

TÄVLINGSJURY:  Ulf Gavlefors, Evert Ryen och Jonas Melin

SPEAKER: Jonas Andersson, känd från kontrollen i Evertsberg

INFO: Evert Ryen, mobil 070-573 35 87