PM

PM 

89:e SKINNARLOPPET 17 feb. 2019

Info. Evert Ryen  070-573 35 87

Skidstadion Malung klassisk stil gemensam start kl. 10.30
Damer 21-35-45 42 km, tävlingsklass

STARTPLATS FRAMFÖR  0-LED
SEEDNING VID NUMMERLAPSUTLÄMNINGEN

________________________________________________________________________

Herr & Dam MOTIONSKLASSER 21 km START kl. 10.40
STARTPLATS FRAMFÖR 0-LED
OBS ! INGEN SKIDMÄRKNING OBS !

____________________________________________________________
Herr – Dam MOTIONSKLASSER 45 km START kl. 11.00
LED 5 LJUSBLÅ SKIDMÄRKNING
____________________________________________________________

Herrar tävlingsklasser 45 km. H21, 35, 40, 45, 50, 55, 60,
3 km spurtvarv + 2×21 km. Start kl. 11.00
____________________________________________________________

 Med nummerlappen medföljer två seedningsmärken ( ett för varje skida ).
För att seedningsmärket ska sitta fast måste skidan vara torr innan dessa sättes på.
VAR NOGA MED DETTA !


TÄVLINGSEXP:  
Centralskolan, ingång från Blå hallens parkering.

Lagledarmöte sön. 17 feb. kl. 9.30 vid informationstavlan bak led 5.

NUMMERLAPPAR: I kuvert med SEEDNINGSMÄRKEN för led 0 1, 2, 3, 4, 5.

OMKLÄDNING: Ishallen – Blå Hallen (skyltat) tävlande ansvarar själv för ev. värdesaker.

SE FOTO PÅ HEMSIDA VAR BLÅ HALLEN LIGGER, parkering Ishallen.

KLASSISK STIL: Vi har kontrollstationer. Stavkontroll i startfållan och efter målgång.

TEMP/SNÖ/TIPS: På vår hemsida www.skinnarloppet.se lördagen. den 16 feb.

KYLA: Vid stark kyla framflyttas starten en timme

KONTROLLER: 45 km – efter ca. 13 km, 17, samt vid varvning i stadion

42 km – efter ca 10 km och 14 km samt vid varvning

21 km – efter ca. 10 km och 14 km. Sportdryck och bullar

KONTROLLER: Km – skyltarna anger återstående sträcka.

PRISPREMIER: Se hemsidan

SPURTPRISER: Se hemsidan

PRISER: Som vanligt stor prissamling i motion lottade. Ej hämtade priser tillfaller arrangören (Skickas ej i efterhand).

MEDALJ: Skinnarloppsmedalj till samtliga fullföljande oavsett klass.

PRISUTDELNING: Klassvis på Orrskogen kl. 15.30

VID MÅLGÅNG: Saft och bullar, sportdryck.

MAT: Kan köpas på Orrskogen från kl. 14.00.
Pasta- och skinkgratäng, sallad, kaffe med kaka. Pris 100:-

ÅTERBUD: Startavgift återbetalas endast mot läkarintyg.

REPET 45 km: Har Du inte passerat 24 km (varvning) till kl. 13.20 dras tyvärr repet.

INSTÄLLT: Om tävlingen p. g. a extra ordinära omständigheter måste inställas för behåller vi oss rätten att behålla 50% av erlagd avgift.

BOENDE: Kolla på vår hemsida under boende.

SKIDFÖRBUNDET: Förbundets regler gäller, deltagare tävlar på egen risk.

TÄVLINGSJURY:  Ulf Gavlefors, Evert Ryen och Jonas Melin

SPEAKER: Jonas Andersson, känd från kontrollen i Evertsberg

INFO: Evert Ryen, mobil 070-573 35 87