PM

PM

Plats: Skidstadion vid Malungs Ishall, Infart från E16/Rv66.
Parkering: Följ P-Vakternas anvisningar

Anmälan:
Länk från hemsidan till EQ Timing

Anmälningsavgifter:
45 km: 600kr t.o.m. 12/2. Därefter 800kr t.o.m tävlingsdagen kl.10.00
21 km: 400kr t.o.m. 12/2. Därefter 600kr t.o.m tävlingsdagen kl.10.00

Vid inställd tävling återbetalas 50% av startavgiften, alternativt framflyttas anmälan till nästa år.

Tävlings Expidition: Nummerlappar,  Efteranmälan, Seedning
Centralskolan, ingång från Blå Hallens parkering
Öppet: Lördag 18-20 och Söndag 8 – 10

Vädjan:  Undvik kö!  Kom i god tid och ha ditt startnummer tillgängligt
(kommer via sms på lördag em till de som är anmälda då).

Nummerlappar: Nummerlappar skall sitta utanpå eventuella packningar
för att inte täcka tidtagningschipen på nummerlappen.

Starttider/Klassindelning/ Banlängd:
Kl. 10.25 Damer 21/35/45 km,  45km (3+21+21)            
Kl. 10.15 Motion Dam/Herr 21km.                
Kl. 11.00 H21/35/40/45/50/55/60 45km (3+21+21)
Kl. 11.00 Motion Herr/Dam 45km (3+21+21)

Startfållor:
Damer21/35/45 45km (3+21+21)
Start kl.10.25 Startfålla 0-led. Öppnar kl.09.30
Följ funktionärers anvisningar.

Motion Dam/Herr 21km.
Start kl.10.15  Startfålla 0-led framför Damklass. Öppnar kl.09.30
Följ funktionärers anvisningar.
Ingen Skidmärkning.

Herr 45km (3+21+21km)
Start  11.00                                                 

   Res Skinnarloppet 2023 Res. Vasaloppet 2023
0-Led / Orange märkning  under 2.05  under 4,00
1-Led/ Röd  under 2.20 under 4,48   
2-Led / Blå under 2.40 under 5,52 
3-Led / Grön  över   2.40 över   5,52

Seedning från andra lopp kan även  göras i Tävlings Expiditionen i Centralskolan, ingång från Blå Hallens parkering.

Motion 45km (3+21+21km)
Start  11.00   Led -3/Grön

Tydligt utmärkta startfållor, led 1-3  öppnar kl. 10.00, 0-led öppnar direkt efter Damstart kl .10.25

Repet dras : Varvning stänger kl. 14.00

Vätskekontroller: Enervit Sportdryck/Vatten efter:  5, 13, 18, 24, 34, 39 km samt efter målgång för 45km

Vallaservice av Aktiv-X
 Lördag 10-18 Butiken i Centrum/ Söndag från 08.00 Skidstadion

Banprofiler/Arenaskiss
Se Hemsidan under Tävlingsinfo

Ombyte/Dusch-Toaletter
Ombyte/Dusch: Ishallen och Blå Hallen
Toaletter: Ishallen

Sjukvård :
Vid grillkåtan tel.nr. 070-564 09 96 och 070-362 37 28

Hjärtstartare: Ingången Ishallen och Grillkåtan

Resultatservice: Följ Skinnarloppets resultatservice via denna länk,  https://live.eqtiming.com/68821

Servering:
Serveringsvagn vid Skyttehallen severar : KycklingWok, Hamburgare, Korv,
Läsk, Kaffe mm. 
I Skyttehallen serveras soppa.

Spurtpriser:
Herrar och Dam: Efter 3km och 24km, 1:a 3000kr, 2:a 1000kr, 3:a 500kr

Totalpris:
Herrar och Damer 1:a 6000, 2:a 3000kr, 3:a 1000kr

Prisutdelning:
Ett prisbord med Hederspriser till ett totalvärde av ca 50 000kr 
Prisceremoni kl. 14.00 För klasserna  H21 (6 priser) samt D21 (6 priser) på Skidstadion.
Därefter löpande prisceremonier för de 3 främsta i samtliga tävlingsklasser.
Dessutom utlottas ett stort antal av de värdefullaste priserna bland alla startande.

Tävlingsregler: Svenska Skidförbundets regler gäller. Allt deltagande sker på egen risk.

Tävlingsledare:  Jörgen Norén 070 375 72 84
Banchef:  Jonas Melin 070 571 03 98
Stadionchef: Sten-Inge Eriksson 076 848 11 88
TD: Morgan Danielsson 070 698 27 66