PM – Skinnarloppsnatten

Skinnarloppsnatten genomförs enligt regler från Svenska Skidförbundet.

Vi använder Skinnarloppets hemsida(www.skinnarloppet.se) för information, kika där
regelbundet.

Program: 18:00 öppnar sekretariatet. Klockan 20:00 går starten, de som åker 10 km
startar i led 1, och de som åker 5 km startar i led 2. Startlista kommer ut på
hemsidan Torsdag 16/2. Samtliga deltagare erhåller sitt pris samt biljett till korvkalaset
vid hämtning av nummerlapp. Pris utlottas i ungdomsklasserna vid målet under kvällen.

Sekretariat/Nummerlappar/Efteranmälan: Finns i skyttehallen vid start/mål.
För er utan klubbtillhörighet betalas startavgiften med swish eller kontant(300 kr
över 17 år, 150 kr under 17 år), vid hämtning av nummerlapp. För er med klubbtillhörighet
faktureras anmälningsavgiften i efterhand till respektive klubb. För er som får er
startavgift betald av företag, så skrivs kvittens/faktura ut, och hämtas och signeras av
ansvarig betalare. Efteranmälan kan göras på plats fram till och med 19:00 tävlingsdagen,
till en extra kostnad av 100 kr. Chip används som tidtagning och lånas av arrangören.
Ej återlämnade chip och nummerlappar debiteras med 750 kr.

Banor: Banskiss finns uppsatt i sekretariatet samt hemsidan. I korsningar där fel vägval
kan göras är det avstängt med marschaller. Obs!! Vid vätskekontrollen svänger
den korta banan av från den långa.

Drickakontroll: Efter 2 km av korta banan, samt vid 2 och 7 km av långa banan. Saft,
Kaffe och tilltugg serveras.

Pannlampor: All belysning på elljusspåret är släckt under tävlingen.
AktivX finns på plats och säljer pannlampor.
Parkering: Parkering finns vid extra upplogade ytor vid ishallen och skyttehallen.

Resultat: live.skidor.com under tävlingen. Resultat på hemsidan senare.

Sjukvård: Skoter med räddningspulka, första förband och hjärtstartare, samt personal,
finns vid start/mål.

Omklädning: Omklädningsrum finns i närliggande Ishallen på Malungs Sportfält.

Servering: Korv, läsk, kaffe etc. finns i serveringsvagn vid start/mål.

Tävlingsorganisation:
Tävlingsledare: Jonas Melin
Banchef: Gabriel Elfström
Speaker: Jörgen Stefansson
Sjukvård: Simon Jonsson
Startchef: Sten-Inge Eriksson
Tidtagning: Jörgen Norèn
Tävlingssekreterare, sekretariat:
Daniel Henriksson, Anna Ädling, Martina Elfströn, Maria Eriksson