Spurtpriser – Priser – Kranskulla – Kransmas

Kranskulla : Alice Bygg och Kransmas: Edvin johansson

PRISPREMIER – SPURTPRISER (träningsbidrag)

H21 3 km            1:a= 3000        2:a= 1000     3:a= 500
H21 24 km          1:a= 3000        2:a= 1000     3:a= 500
D21 21 km           1:a= 3000        2:a= 1000     3:a= 500

Målgång H21      1:a= 5000       2:a= 3000       3:a= 1000
Målgång D21      1:a= 5000        2:a= 3000       3:a= 1000

Totalpris:
Herrar och Damer: 1:a 5000kr / 2:a 3000kr / 3:a 1000kr
 STOR prissamling. I motionklass lottade.
Prispremier tillfaller åkarens klubb

1:a Spurtpris Herrar 21 efter 3 km (i stadion)
2:a Spurtpris Herrar 21 efter 3 km (i stadion)
3:e Spurtpris Herrar 21 efter 3 km (i stadion)
1:a Spurtpris Herrar 21 vid varvning 24 km (i stadion)
2:a Spurtpris Herrar 21 vid varvning 24 km (i stadion)
3:e Spurtpris Herrar 21 vid varvning 24 km (i stadion)
1:a Spurtpris Damer 21 vid varvning 21 km (i stadion)
2:a Spurtpris Damer 21 vid varvning 21 km (i stadion)
3:e Spurtpris Damer 21 vid varvning 21 km (i stadion)(Oavsett klass, loppet måste dock fullföljas)

* Prispremier Herrar 21, 1:a till 3:e plats.Damer 21, 1:a till 3:e plats.